Οδοντοστοιχίες

οδοντοστοιχίες μασέλεςΟι οδοντοστοιχίες χρησιμεύουν για την αποκατάσταση των ελλειπόντων φυσικών δοντιών. Οι ολικές οδοντοστοιχίες χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που λείπουν όλα τα δόντια, ενώ οι μερικές οδοντοστοιχίες όταν λείπουν ορισμένα, όχι όμως όλα τα δόντια και τα παραμένοντα δόντια χρησιμεύουν σαν στηρίγματα.

Με τις οδοντοστοιχίες – ολικές και μερικές – αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη των δοντιών. Αποκαθίστανται η αισθητική και η ομιλία και επιπλέον βελτιώνεται η μασητική ικανότητα. Επομένως οι οδοντοστοιχίες βοηθούν στο να βελτιωθεί η αισθητική του προσώπου αλλά και η αυτοπεποίθηση του ατόμου με τις ελλείψεις δοντιών.

Υπάρχουν διαφορετικά είδη μερικών οδοντοστοιχιών, που σχεδιάζονται εξατομικευμένα για να ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες του καθενός. Σε γενικές γραμμές πάντως μία μερική οδοντοστοιχία αποτελείται από ένα μεταλλικό σκελετό, τα δόντια από σύνθετη ρητίνη (που αποκαθιστούν τα ελλείποντα φυσικά δόντια) και από ροζ ακρυλικό (που αποκαθιστά τα ούλα).

Η σταθερότητα και η άνεση που παρέχουν οι μερικές οδοντοστοιχίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό και τη θέση των ελλειπόντων δοντιών και συχνά μπορούν να βελτιωθούν με τη χρήση ενός ή περισσοτέρων εμφυτευμάτων. Σε κάθε περίπτωση τα εμφυτεύματα αποτελούν την καλύτερη λύση για την αποκατάσταση των ελλειπόντων φυσικών δοντιών.