Θήκες Δοντιών

Dental CrownsΗ στεφάνη ή θήκη είναι μία αποκατάσταση που καλύπτει εξολοκλήρου το δόντι, αποκαθιστώντας το αρχικό του σχήμα και μέγεθος. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που η φθορά ή η βλάβη του δοντιού είναι τόσο εκτεταμένη που δεν μπορεί να αποκατασταθεί με σφράγισμα ή επένθετο. Εκτός από το ότι επαναφέρει την αρχική μορφή του δοντιού, η στεφάνη μπορεί να βελτιώσει και την αισθητική του χαμόγελου.
Ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους υπάρχουν διάφορα είδη στεφανών: μεταλλοκεραμικές στεφάνες, ολοκεραμικές στεφάνες, στεφάνες ζιρκονίας.

Οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες έχουν ένα εσωτερικό πυρήνα από μέταλλο ο οποίος καλύπτεται από πορσελάνη. Έχουν πολύ μεγάλη αντοχή.
Οι ολοκεραμικές στεφάνες κατασκευάζονται εξολοκλήρου από πορσελάνη. Έχουν την καλύτερη αισθητική, καθώς προσομοιάζουν περισσότερο από όλες το φυσικό δόντι. Τα νεότερα υλικά που έχουν αναπτυχθεί εξασφαλίζουν πολύ καλή αντοχή.

Οι στεφάνες ζιρκονίας (από τα νεότερα ολοκεραμικά υλικά) είτε έχουν ένα πυρήνα από ζιρκονία, είτε είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένες από ζιρκονία. Έχουν πολύ καλή αισθητική καθώς δεν υπάρχει το μεταλλικό σκούρο υπόστρωμα.