Οδοντικά Εμφυτεύματα

Dental ImplantsΤα οδοντικά εμφυτεύματα αποτέλεσαν πραγματική επανάσταση στο χώρο της οδοντιατρικής, λύνοντας το πρόβλημα της απώλειας δοντιών προβλέψιμα και με ασφάλεια. Τα εμφυτεύματα μπορούν να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα δόντια ή και ολόκληρη την οδοντοστοιχία.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των οδοντικών εμφυτευμάτων;

  • “Καινούργια” δόντια που τα αισθάνεστε, φαίνονται και λειτουργούν όπως τα φυσικά σας δόντια
  • Καλύτερη αισθητική του χαμόγελου
  • Καλύτερη μασητική ικανότητα, χωρίς πόνο ή ερεθισμό των ούλων
  • Καλύτερη ποιότητα ζωής
  • Αποτροπή της απορρόφησης ή της ατροφίας του οστού που συνήθως ακολουθεί την απώλεια ενός φυσικού δοντιού

Η κλινική Master Dental Care προσφέρει προηγμένη και εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των οδοντικών εμφυτευμάτων. Παρέχουμε στους ασθενείς μας οδοντιατρικές υπηρεσίες πολύ υψηλού επιπέδου, τόσο στη χειρουργική όσο και στην προσθετική φάση της αποκατάστασης με εμφυτεύματα, με αποτέλεσμα όχι μόνο την οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων αλλά και την άριστη αισθητική. Ένας λεπτομερής προκαταρκτικός έλεγχος, κλινικός και ακτινογραφικός από έναν εξειδικευμένο επαγγελματία είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχία της θεραπείας σας.

Γιατί να σκεφτεί κάποιος τη θεραπεία με εμφυτεύματα;

Αν κάποιος έχει χάσει ένα ή περισσότερα δόντια, ίσως έχει ήδη αντιμετωπίσει τις δυσάρεστες συνέπειες. Η απώλεια των φυσικών δοντιών οδηγεί σε δυσχέρεια στη μάσηση και την ομιλία αλλά και σε αντιαισθητικό χαμόγελο. Παλαιότερα για την αντικατάσταση των ελλειπόντων φυσικών δοντιών χρησιμοποιούνταν γέφυρες και μερικές ή ολικές οδοντοστοιχίες. Ωστόσο, οι λύσεις αυτές δεν είναι ελεύθερες προβλημάτων. Για την τοποθέτηση γέφυρας απαιτείται να τροχιστούν τα διπλανά δόντια. Οι μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες ενδέχεται να είναι ασταθείς και ως εκ τούτου να δημιουργούν προβλήματα τη μάσηση ή την ομιλία. Ένα ακόμη πρόβλημα που προκύπτει από την απώλεια των φυσικών δοντιών είναι η σταδιακή ατροφία του οστού των γνάθων στην περιοχή που χάθηκαν τα δόντια. Η ατροφία αυτή δεν επηρεάζει μόνο τη λειτουργία των γνάθων αλλά και την εμφάνισή τους, προκαλώντας μη αντιστρεπτές αλλαγές στην εμφάνιση του προσώπου. Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων μπορεί να αποτρέψει όλα αυτά τα προβλήματα.

Τι είναι το οδοντικό εμφύτευμα;

Το εμφύτευμα είναι η τεχνητή αντικατάσταση ενός φυσικού δοντιού. Συνήθως αποτελείται από τρία μέρη. Το κυρίως σώμα του εμφυτεύματος, που είναι το τμήμα που τοποθετείται μέσα στο οστό της γνάθου, την στεφάνη η την κινητή οδοντοστοιχία και το στήριγμα που συνδέει το εμφύτευμα με την στεφάνη. Τα σύγχρονα εμφυτεύματα κατασκευάζονται από τιτάνιο, ένα μέταλλο που είναι απόλυτα βιοσυμβατό, έχει επαρκή αντοχή και επιπλέον έχει την μοναδική ιδιότητα της οστεοενσωμάτωσης, της ενσωμάτωσης δηλαδή στο οστό κατά τρόπο που δεν μπορεί να αφαιρεθεί. Αλλά υλικά, όπως το ζιρκόνιο επίσης δοκιμάζονται για την κατασκευή εμφυτευμάτων αλλά προς το παρόν η χρήση τους δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Πώς τοποθετούνται τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται συνήθως σε δύο φάσεις.

Φάση 1η. Αφορά στην τοποθέτηση του εμφυτεύματος Πραγματοποιείται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία. Με λεπτές, ακριβείς χειρουργικές τεχνικές τα εμφυτεύματα τοποθετούνται στο οστό της γνάθου. Ακολουθεί μία περίοδος 6 εβδομάδων έως 6 μηνών κατά την οποία γίνεται η οστεοενσωμάτωση των εμφυτευμάτων. Ο χρόνος καθορίζεται από την ποιότητα του οστού και από την ανάγκη για αναπλαστικές τεχνικές. Έτσι δημιουργείται μία ισχυρή «βάση» για τη στήριξη της προσθετικής εργασίας. Στο διάστημα αυτό χρησιμοποιούνται προσωρινές γέφυρες ή οδοντοστοιχίες ώστε ο ασθενής να μην έχει αισθητικά ή λειτουργικά προβλήματα.

Φάση 2η. Αφορά στην δημιουργία του νέου ή των νέων δοντιών και τη σύνδεση τους με το εμφύτευμα(τα).

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι φάσεις 1 και 2 μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα, ελαττώνοντας σημαντικά τον χρόνο θεραπείας και παραδίδοντας νέα δόντια την ίδια ημέρα με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.